Česká společnost protetické stomatologie

O Evropské protetické asociaci

Na setkání 28. března 1976 během 23. výročního meetingu Britské společnosti pro studia protetického zubního lékařství ve School of Pythagoras náležející St John's College v Cambridgi se zrodila myšlenka na ustavení Evropské protetické asociace.

V diskuzi padly v krátkosti následující názory:

Potřeba Asociace

  1. Je nutno rozvíjet vzájemné pochopení a zlepšovat komunikaci na poli stomatologické protetiky mezi evropskými zeměmi.
  2. Potřebujeme informace o pregraduální i postgraduální výuce stomatologické protetiky v Evropě. To platí zejména v rámci EU, kde budou specializovaní lékaři z jedné země mít brzy možnost pracovat v jiné.
  3. Potřebujeme informace o měnících se podmínkách sociálního zabezpečení, které ovlivňují stomatologickou protetiku v jiných zemích. Měla by být vytvořena koncepce pro příštích 25 let.
Organizace setkání Asociace
  1. Pořadatelství i místo konání setkání Evropské protetické asociace by se mělo každý rok měnit.
  2. Národní protetická asociace hostitelské země by měla pořádat setkání EPA spolu s vlastní národní protetickou konferencí.
  3. Na podporu zájmu a komunikace by měl být v každé zemi jmenován zpravodaj.
Program setkání
  1. Protetika by měla zahrnovat celkové a částečné snímatelné náhrady, korunky a můstky a maxilofaciální protetiku.
  2. Angličtina byla navržena jako oficiální jazyk setkání. Také bylo navrhováno, aby oficiálním jazykem byl jazyk hostitelské země spolu s angličtinou jako druhým jazykem se simultánním tlumočením.
  3. Záznam prezentací přednesených na každém setkání bude vydán formou sborníku.
Na závěr setkání bylo prevážnou většinou hlasů rozhodnuto, že Evropská protetická asociace bude ustavena.

V následujícím roce se konalo ustavující shromáždění v londýnském Regents Parku za účasti 122 delegátů.

V roce 2012 tvořilo členskou základnu asi 620 členů.

Finance EPA spravuje European Prosthodontic Trust, dobročinná organizace, registrovaná ve Velké Británii, a její správci.

Stanovy Evropské protetické asociace