Česká společnost protetické stomatologie
Česká společnost protetické stomatologie pořádá teoretické vzdělávací akce i praktické kurzy, na kterých se snaží přibližovat lékařům i studentům směřování i pokrok v oboru.

Zprávy z minulých akcí