Česká společnost protetické stomatologie

Preparace na fixní náhrady efektivně a spolehlivě
- praktický kurz na fantomech

Koordinátor: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.
MUDr.Lucie Dicková
doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc
doc. MUDr. Hana Hubálková, PhD.
Seminář proběhl 9. 4. 2011 na Stomatologické klinice FN Plzeň

Program:

 • Preparace zubu – zásady, využití preparačních fréz, dokončení ultrazvukem
 • Postup preparace krok za krokem –
  • prakticky na fantomech
  • zhotovení silikonové šablony ke kontrole preparace
  • vlastní preparace 2 zubů
  • využití optimálních nástrojů a racionálního postupu při preparaci
 • Nejčastější chyby a jejich prevence
 • Kazuistiky z praxe – během pokračování preparace
 • Individuální zhodnocení vlastní preparace na fantomech
Kurz proběhl za maximální možné účasti.

Autorka fotografií: MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.