Česká společnost protetické stomatologie

Sklovláknová kompozita v ordinaci zubního lékaře - praktický kurz

Koordinátor: MUDr. Krňoulová Jana, Ph.D.
Školitelé: MUDr. Kocourková Dicková Lucie
MUDr. El Lababidi Adel, Ph.D.

Seminář proběhl 3. 12. 2011 na Stomatologické klinice FN Plzeň, a 10. 12. 2011 na Stomatologické klinice FN Hradec Králové.

Teoretická část:

Charakteristika sklovláknové technologie a její využití v ordinaci a laboratoři

Použití sklovláknové armatury pro zhotovení dlah, imdediátních a standardních adhezivních můstků malého rozsahu metodou chair side

Sklovláknové čepy - vlastnosti, využití v postendodontické rekonstrukci zubu, pracovní postup.

Praktická část na fantomových modelech:

Zhotovení adhezivního můstku se sklovláknovou výztuží ve frontálním úseku

Zhotovení dostavby s FRC čepem a kompozitem.