Česká společnost protetické stomatologie

Pojďme řešit vícečetné ztráty zubů aneb jak na větší protetiku

Ve dnech 4. - 5. 11. 2016 Česká společnost protetické stomatologie uspořádala v Ostravě v hotelu Park Inn by Radisson Hotel protetický seminář s cílem přiblížit účastníkům přípravu protetického plánu a realizaci ošetření při vícečetných ztrátách zubů a poukázat na výhody CAD/CAM technologií v provozu běžné praxe.

V pátek se představili implantologové ze Stomatologické kliniky v Hradci Králové.
Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. prezentoval metody celkové rekonstrukce chrupu implantáty, které nejčastěji používají. Celý terapeutický plán spočívá ve využití provizorníchimplantátů a okamžitého zatížení „ definitivních“ implantátů. Hlavní výhodou tohoto léčebného protokolu, který trvá patnáct měsíců, je skutečnost, že pacient má stále fixní provizorní náhrady.

MUDr. Dana Kopecká, Ph.D. velice přehledně předložila současný pohled na kontraindikace zavedení dentálních implantátů z celkových příčin. Tak, jako se vyvíjí medicínský názor na různé choroby, mění se i pohled na kontraindikace. Některé z nich totiž s vývojem moderních poznatků již nejsou považovány za absolutní, jiné naopak se jimi stávají. Příkladem nově vzniklé kontraindikace je léčba bisfosfonáty a s ní spojené riziko osteonekrózy. Diskutovala se i problematika diabetu, věkové hranice pro zavedení implantátů nebo například zavedení implantátů do ozařovaných orofaciálních oblastí. Cílem prezentace bylo podat praktickému lékaři jednoduchá kriteria za jakých okolností je vhodné odesílat/neodesílat pacienty na specializovaná pracoviště.

Sobotní přednášky zahájil MUDr. Jan Kluh (ORL, FN Praha, Motol). Jeho prezentace se týkala rovněž implantátů, ale středoušních a nitroušních. Přednáška byla zaměřena zvláště na indikace a operační techniky zavádění sluchových systémů a bohatě doplněná vizualizací jejich funkce. V krátkém shrnutí přednášející rovněž upozornil na základní zásady ochrany sluchu.

Prim. MUDr. Petr Barták (Asklepion a 1. LF UK Praha) do detailů představil v několika kazuistikách zásady plánování rozsáhlých rekonstrukcí. Prezentace zároveň ukázala možnosti záznamu skusových poměrů pacienta, zásady výběru vhodného materiálu pro celkové rekonstrukce a postupy při výrobě precizních provizorií.

MDDr. Jindřich Charvát ve svém příspěvku pohovořil o odstraňování zubního plaku vstřikovaným aerosolem. Na kazuistikách dokumentoval možné zjednodušení mezizubní hygieny u fixních protetických prací kotvených na pilířových zubech a implantátech. Zubní "kartáček" Philips Sonicare AirFloss Ultra využívá drobných kapiček, které se pohybují rychlostí 60 m/s a působí jako tlaková myčka k odstranění zubního plaku. Snadná manipulace předurčuje jeho použití zejména pro osoby s nižší manuální zručností a seniory.

Ing. Michal Heřmánek, MCA (firma Microdent, Turnov) představil CAD/CAM technologie využívající frézování, sintrování a 3D tisk a možnosti spolupráce běžné praxe a frézovacího centra - sběr dat v klinické praxi, typy a funkce laboratorních aplikací.

MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. (FN KV, Praha, Vinohrady) uzavřela seminář prezentací zaměřenou na tolik potřebnou spolupráci ortodontisty, protetika, ale i praktického lékaře, zvláště při náročných protetických rekonstrukcích. Byla zmíněna možnost úpravy tvaru a velikosti zubů, řešení mezer po ztrátách zubů a úprava postavení zbytkového chrupu, resp. protetických pilířů, což usnadňuje zhotovení protetické práce. Dotkla se i problematiky stavů v dočasné dentici, které zákonitě vedou k problémům v dentici stálé, a jejichž včasné podchycení a léčba mírní, či zcela vyloučí následné funkční i estetické komplikace.

Odborný seminář navštívilo padesát účastníků - lékařů a studentů stomatologického směru. Zajímavý odborný program doplnila bohatá diskuse a výstavka v předsálí, kde si účastníci mohli prohlédnout a vyzkoušet výrobky pro ústní hygienu společnosti Philips a seznámit se blíže s produkty české firmy ADM z Brna, která je výrobcem FRC materiálů - sklovláknových výztuží Dentapreg.

Rádi bychom všem účastníkům, přednášejícím i partnerům poděkovali za aktivní účast i za přátelské a milé prostředí, které pomohlo ke zdaru tohoto odborného setkání.

Za Českou společnost protetické stomatologie
MUDr. Lenka Vavřičková, Ph. D.
Stomatologická klinika LF a FN v Hradci Králové

 

Archiv abstrakt, přednášejících a propozic