Česká společnost protetické stomatologie
Česká společnost protetické stomatologie a Innova Healthcare uspořádaly odborný stomatologický seminář

Digitalizace ve stomatologii

„Digitalizace ve stomatologii“ bylo nosné téma odborného semináře, který se konal 4. 6. 2019 v Hotelu Occidental v Praze 4. Pořadatelem byla společnost Innova Healthcare a.s. a odborným garantem akce Česká společnost protetické stomatologie (ČSPS). Přednášejícími byli renomovaní odborníci pozvaní jak z České republiky, tak i ze zahraničí.

Po přivítání účastníků semináře doc. MUDr. Hanou Hubálkovou, Ph.D., předsedkyní ČSPS, se úvodního slova ujal Lukáš Uhlík, zástupce společnosti Innova Healthcare.

Odborný program otevřela přednáška „Digitalizace v každodenní praxi stomatologa“, ve které doc. Hubálková shrnula možnosti, přínosy i úskalí současné digitalizace oboru. Full digital workflow s využitím informačního cloudu, 3D tisk, dynamické skenování obličeje a mnohé další jsou termíny, které stále častěji vstupují do pracovních postupů jak v diagnostice, tak i ve stomatologické terapii.

S velkým ohlasem se setkala prezentace JUDr. Jakuba Celerýna z advokátní kanceláře Mališ Nevrkla Legal na téma „Právní aspekty současné stomatologie“. Diskutovány a srozumitelně byly vysvětleny otázky právní odpovědnosti stomatologa, obsahu informovaných souhlasů, práv pacienta, postupů lege artis. Přednášející rovněž hovořil o problematice újmy na zdraví a nemajetkové újmě.

Dipl. Ing. Frank Hornung z Německa se věnoval tématu „Digitální workflow – od 3D/CBCT k finálnímu ošetření“. Autor prezentoval možnosti využití této technologie v současné běžné stomatologické praxi – vytváření příčných řezů panoramatické vrstvy, plánování implantátů, vytváření podkladů pro tisk 3D šablon a nákusných dlah a na kazuistikách ukázal výsledky komplexní terapie.

Velká část odborného programu byla věnována digitálním technologiím v moderní ortodontické praxi. „Biomechanika Invisalign a průběh a specifika léčby“ byly tématem přednášky Erica Pilapila, DMD, z Holandska, klinického specialisty pro Střední a Východní Evropu. Dr. Pilapil se metodě ortodontické léčby Invisalign věnuje řadu let včetně základního výzkumu aplikovaného do klinické praxe. Přítomným vysvětlil principy a postup léčby z fyziologického hlediska a podstatu prediktability výsledků. Digitalizace v metodě Invisalign umožňuje pacientovi prezentovat již před zahájením léčby její očekavané výsledky.

MDDr. Karolína Floryková z Masarykovy univerzity v Brně a ze Světa rovnátek v přednášce „Klinické indikace a kazuistiky Invisalign“ na klinických příkladech ukázala možnosti i limity této ortodontické léčby. V indikacích se nejedná pouze o drobné ortodontické anomálie narušující symetrii úsměvu, ale také o funkčně významné vady postihující velké skupiny zubů i vztahy mezi čelistmi. Posluchače také zaujalo porovnání možností léčby s prediktabilitou výsledků u terapie klasickým fixním aparátem a Invisalign. Digitální technologie přesně „spočítá“ soubor návleků k dosažení efektivního a jasně stanoveného výsledku.

Klaudia Obloj z Polska, klinický školitel iTero Align Technology, přednášela o „Digitální technologii iTera v praxi“. Skener iTero je základním článkem v celém digitálním workflow systému Invisalign. Jím získaná data z dutiny ústní jsou následně zpracována společně s digitálními daty z 3D RTG a další postup CAD/CAM umožní vyrobit sérii návleků na zubní oblouky – neviditelná rovnátka.

Žijeme a pracujeme v éře rychle se šířící digitalizace, která nám nabízí mnoho výhod, ale přináší s sebou i některá úskalí – od úspory lidských i materiálových zdrojů přes přesnost a předvídatelnost výsledků až po masovou produkci a uniformitu. A kde ve stomatologických CAI/CAD/CAM postupech má místo lidská kreativita, když do celého procesu nastupují roboti? Tyto a další myšlenky zazněly jak v diskuzi v sále, tak i v předsálí, kde si účastníci mohli současně prohlédnout výstavku výrobků a technologií, kterou zajistili partneři odborného semináře – společnosti Align Technology a Fénix Dental, s.r.o. Program semináře byl pestrý a svým obsahem zaujal všech více než 50 zúčastněných posluchačů – zubních lékařů, sester i techniků. Vzdělávací akce byla Českou stomatologickou komorou zařazena do kreditního systému CŽV.

Doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.