Česká společnost protetické stomatologie

Odborné časopisy on-line

V angličtině specializované protetické

Pro členy České stomatologické komory:
  • Journal of Endodontics
  • Journal of Prosthetic Dentistry
  • Journal of Periodolontogy
  • International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry
  • International Journal of Oral & Maxillofacial Implants
Podrobný návod pro přístup členů ČSK k elektronické verzi těchto periodik je zveřejněn na adrese: https://www.dent.cz/o-vzdelavani/casopis/

V češtině všeobecně stomatologické

Časopisy ČLS-JEP (volně abstrakty, po registraci přístup k fultextům) Další všeobecně stomatologické časopisy v češtině (většinou volný přístup)