Česká společnost protetické stomatologie

39.kogres EPA, Praha 2015

Protože se jedná o akci na naší domácí půdě, na které se podílela naše společnost spolu s Českou stomatologickou komorou, místo jedné zprávy přikládáme články, které byly uveřejněny v časopise LKS.

Tímto děkujeme redakci za jejich laskavé zapůjčení.

Reportáž

Trendy v rozvoji protetiky

Doprovodný program

Ohlédnutí za kongresem EPA 2015

Webová prezentace kongresu EPA 2015 v Praze (archiv)