Česká společnost protetické stomatologie

Kontakt

Sekretariát - Zuzana Hromádková

Kancelář České stomatologické komory
Slavojova 22
128 00 Praha 2
tel.: 234 709 623
fax: 234 709 619
úřední hodiny: úterý, čtvrtek 8.00 - 16.00 hod.
e-mail: hromadkova@dent.cz

Předseda - doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 32
128 01 Praha 2
tel.: 224 966 646
e-mail: hana.hubalkova@lf1.cuni.cz

Vědecký sekretář MUDr. Jana Krňoulová Ph.D.

zubní ordinace
Purkyňova 3, 301 00 Plzeň
tel. 737 050 255
e-mail: jkrnoulova@seznam.cz

Hospodář MUDr. Jindřich Charvát CSc.

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 32
128 01 Praha 2
tel: 224 961 111
e-mail: charvat2@volny.cz