Česká společnost protetické stomatologie
Česká společnost protetické stomatologie sdružuje zubní lékaře i jiné zájemce o obor stomatologická protetika.

Pořádáme teoretické vzdělávací akce i praktické kurzy, na kterých se snažíme přibližovat lékařům i studentům směrování i pokrok v oboru.

Iniciovali jsme setkání učitelů protetické stomatologie, které mělo seznámit učitele navzájem a porovnat praxi výuky zavedenou na jednotlivých vysokých školách v České republice.

Spolupracujeme s Evropskou protetickou asociací EPA, odbornými společnostmi v České republice a s Českou stomatologickou komorou (ČSK).

V roce 2001 jsme pořádali spolu s ČSK výroční kongres Evropské protetické asociace EPA v Praze.

Tato mimořádná událost se do Prahy vrátila na konci léta 2015 a naše společnost, opět ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou, děkuje všem, kdo přispěli k mimořádnému úspěchu odborného setkání.


Czech Society of Prosthetic Dentistry (CSPS) associates dentists or other persons interested in prosthodontic branch of medicine.

The society organises both theoretical and practical courses, that should outline latest advancement of the discipline for colleagues and students.

Three meetings of czech prosthodontics teachers were initiated to introduce lecturers and educational practise of particular dental schools.

Czech Society of Prosthetic Dentistry cooperates with European Prosthodontic Association, other specialised societies in the Czech Republic and with Czech Dental Chamber.

In cooperation with the latter the EPA Conferrences 2001 and 2015 were succesfully held in Prague.