Česká společnost protetické stomatologie

Proč se stát členem ČSPS?

Budete dostávat informace o vzdělávacích akcích pořádaných společností.

Vzdělávacích akcí pořádaných ČSPS se můžete účastnit za zvýhodněných podmínek.

Členy Evropské protetické asociace se jako členové národní organizace můžete stát i bez dokládání odborného kurikula.

Jste-li student, jsou pro vás připraveny studentské výhody.

Podání přihlášky

Přihlášku (zde ke stažení jako .pdf) vyplňte čitelně a zašlete na adresu předsedy České společnosti protetické stomatologie, který Vám členství potvrdí. Předseda této společnosti předá Vaši přihlášku k zaevidování na sekretariát ČSK. Poté budete vyzváni k úhradě ročního členského příspěvku a registračního poplatku (jednorázový registr. poplatek 100,- + roční členský příspěvek 1000,- = 1100,- Kč). Po zaplacení této částky budete řádným členem této společnosti.

Přihlášku můžete vyplnit i elektronicky a zaslat ji předsedovi e-mailem (přihláška jako textový dokument).

Adresa předsedy České společnosti protetické stomatologie:

doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
hana.hubalkova@lf1.cuni.cz
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN
Kateřinská 32
128 01 Praha 2