Česká společnost protetické stomatologie

Členské příspěvky

výše ročního členského příspěvku: 1500,- Kč

pro studenty: 300,- Kč

číslo účtu: 2263709504/0600

variabilní symbol: začátek rodného čísla

zpráva pro příjemce: jméno člena společnosti

splatnost: do konce února běžného roku

Dopisy členům ČSPS