Česká společnost protetické stomatologie

Členské příspěvky

výše ročního členského příspěvku: 1000,- Kč

pro studenty: 100,- Kč

číslo účtu: 2263709504/0600

variabilní symbol: začátek rodného čísla

zpráva pro příjemce: jméno člena společnosti

splatnost: obvykle do 15. března běžného roku

Členské příspěvky 2018

Dopisy členům ČSPS