Česká společnost protetické stomatologie
Česká společnost protetické stomatologie sdružuje zubní lékaře i jiné zájemce o obor stomatologická protetika.

Pořádáme teoretické vzdělávací akce i praktické kurzy, na kterých se snažíme přibližovat lékařům i studentům směřování i pokrok v oboru.

Spolupracujeme s Evropskou protetickou asociací (EPA), odbornými společnostmi v České republice a s Českou stomatologickou komorou (ČSK).


Czech Society of Prosthetic Dentistry (CSPS) associates dentists or other persons interested in prosthodontic branch of medicine.

The society organises both theoretical and practical courses, that should outline latest advancement of the discipline for colleagues and students.

Czech Society of Prosthetic Dentistry cooperates with European Prosthodontic Association, other specialised societies in the Czech Republic and with Czech Dental Chamber.