Česká společnost protetické stomatologie
Česká společnost protetické stomatologie sdružuje zubní lékaře i jiné zájemce o obor stomatologická protetika.

Pořádáme teoretické vzdělávací akce i praktické kurzy, na kterých se snažíme přibližovat lékařům i studentům směřování i pokrok v oboru.

Spolupracujeme s Evropskou protetickou asociací (EPA), odbornými společnostmi v České republice a s Českou stomatologickou komorou (ČSK).


Czech Society of Prosthetic Dentistry (CSPS) associates dentists or other persons interested in prosthodontic branch of medicine.

The society organises both theoretical and practical courses, that should outline latest advancement of the discipline for colleagues and students.

Czech Society of Prosthetic Dentistry cooperates with European Prosthodontic Association, other specialised societies in the Czech Republic and with Czech Dental Chamber.


Odborný asistent MUDr. Josef Vacek, CSc.
Zakladatel České společnosti protetické stomatologie
zemřel náhle 7. ledna 2024 ve věku 78 let.

 
Josef Vacek se narodil 2. prosince 1945 v Hlinsku. Absolvoval brněnskou fakultu a stomatologii se věnoval od roku 1969. První praxi získal v Českých Budějovicích, kde pracoval krátce jako praktický zubní lékař. Od začátku sedmdesátých let, po absolvování vojenské prezenční služby, působil v Praze na II. stomatologické klinice 1.LF UK, kde začínal na chirurgickém oddělení.

Poté, co prošel všemi odděleními, jak bylo na klinice zvykem a nezbytností před složením atestace v oboru, začal se od roku 1974 plně zaměřovat na protetickou stomatologii. Jeho zájem se soustředil na problematiku materiálů a technologií jejich zpracování, navrhl mnoho vylepšení pracovních postupů jak ordinačních, tak laboratorních. Navrhl například nový typ kyvety na zpracování plastů. Dlouhodobý kontakt s protetickou problematikou i chirurgická erudice vyústily v zájem o protetické řešení těch nejtěžších defektů chrupu včetně pooperačních stavů v maxilofaciální oblasti, a zvláště celkové bezzubosti. Ve své vědecké práci se věnoval registraci a využití neutrální zóny právě v těchto náročných situacích.

Asistent Vacek byl výborným pedagogem a bez nadsázky patří k nezapomenutelným učitelům. V roce 1997 dal impuls k založení České společnosti protetické stomatologie, která se následně stala členem Evropské protetické asociace. S velikou energií se věnoval odborným kontaktům v zahraničí, kde jeho přirozená autorita vedla ke zvolení prezidentem Evropské protetické asociace v roce 2001 a následnému uspořádání 25. výroční konference EPA v Praze.

Svou profesní dráhu završil tím nejobtížnějším: uvádět nováčky do oboru v rámci preklinické přípravy.

Na slavnostním sněmu České stomatologické komory v roce 2017 obdržel čestný titul Osobnost české stomatologie.

V časopisu LKS vyšel v létě 2019 s MUDr. Josefem Vackem rozhovor.
Autorem rozhovoru i fotografie je PhDr. Ladislav Šolc, kterému děkujeme i za poskytnutí portrétu.

Osobní vzpomínkou na MUDr. Josefa Vacka přispívá i webmaster.