Česká společnost protetické stomatologie

Plánujeme

Členská schůze ČSPS proběhne v době Pražských dentálních dnů, které se konají 13.-14.10. 2023.