Česká společnost protetické stomatologie

EVROPSKÁ PROTETICKÁ SPECIALIZACE

Vzhledem k potřebě ustavit evropské protetické specialisty “EPA Recognised Specialist in Prosthodontics”se Evropská protetická asociace (EPA) rozhodla jmenovat evropské protetické specialisty, a to na základě:
  1. složení protetické specializace potvrzené autorizací vládních orgánů jednotlivých států EU - automatické uznání specializace. V ČR se jedná o:
    1. odborníky se specializací pro obor protetika
    2. absolventy s atestací Klinická stomatologie s odbornou prací pro obor protetika
  2. Výbor EPA posoudí dále žádosti zubních lékařů, kteří pracují na protetickém oddělení minimálně 3 roky – po předložení podkladů a na základě doporučení národní protetické společnosti a rozhodne o udělení titulu
  3. Evropská protetická společnost může titul udělit i na základě svého posouzení - na podkladě dokladů o individuální protetické kvalifikaci uchazeče.
  4. Podmínkou všech specialistů je být členem Evropské protetické asociace.
Titul Evropského Specialisty pro obor protetika zní: “EPA Recognised Specialist in Prosthodontics”. Překlad titulu může odpovídat národním standardům, musí však mít anglický ekvivalent.

Vypracovala: Prof. MUDr. T. Dostálová, DrSc., MBA