Česká společnost protetické stomatologie

Studentské výhody členství v ČSPS

Sleva na členských poplatcích - pro studenty 300 Kč ročně.

Režijní vstupné na teoretické vzdělávací akce 500 Kč.

Případná sleva na praktické kurzy, stanovená podle rozpočtu konkrétního kurzu.

Odborná pomoc při vědecké činnosti, možnost konzultace vlastních pacientů.

Snazší přístup k informacím o dění v protetické stomatologii.

Staňte se členy ČSPS!!