Česká společnost protetické stomatologie

Studentské výhody členství v ČSPS

Sleva na členských poplatcích - pro studenty 100 Kč ročně.

Režijní vstupné na teoretické vzdělávací akce - 500 Kč.

Případná sleva na praktické kurzy, stanovená podle rozpočtu konkrétního kurzu.

Odborná pomoc při vědecké činnosti, možnost konzultace vlastních pacientů.

Snazší přístup k informacím o dění v protetické stomatologii.

Staňte se členy ČSPS!!